Een bedrijfsongeval meemaken is nooit leuk. Dit kan in sommige gevallen tot ernstige letselschade leiden. En wie is dan verantwoordelijk? Als je werkgever nalatig is geweest dan is het zaak om je werkgever aansprakelijk te stellen. Maar hoe doe je dat? We behandelen dit verder in deze blog. Het is soms een lastige en moeilijke stap om te nemen. Je werkgever aansprakelijk stellen kan op een correcte manier zonder dat de werkrelatie schade oploopt.

Wie is aansprakelijk?

De eerste stap die je moet nemen is nagaan bij wie de verantwoordelijkheid ligt na het ongeval. Wanneer de conclusie is dat de werkgever voor betere werkomstandigheden had moeten zorgen, dan is de werkgever nalatig en uiteindelijk verantwoordelijk. Vervolgens moet dit nog juridisch beoordeeld worden. Dit lijkt een ingewikkeld proces. Gelukkig zijn de juridische specialisten van Ridder Letselschade er om je bij te staan.

Werkgever aansprakelijk stellen

De werkgever aansprakelijk stellen is een grote stap, maar wel een rechtvaardige als deze simpelweg verantwoordelijk is voor het bedrijfsongeval. Bij opgelopen letselschade komen vaak flinke medische kosten kijken. We helpen je met een stappenplan hoe je concreet de werkgever aansprakelijk kan stellen:

  1. Ga een oriënterend gesprek aan voor juridisch advies
  2. Verzamel verklaringen van getuigen of ander bewijsmateriaal
  3. Een partij als Ridder Letselschade neemt voor je contact op met de werkgever
  4. In overleg met de verzekeraar wordt gekeken naar een gepaste schadevergoeding

Op deze manier kunnen de kosten voor de opgelopen medische kosten gedekt worden. Bij blijvende letselschade kan dit nog een stap verder gaan. Want wie gaat de blijvende kosten dekken? In dit geval kan de werkgever ook aansprakelijk worden gesteld voor een blijvende vergoeding. In deze situaties is het belangrijk om juridische hulp in te schakelen zodat je bijgestaan.

Hoe nu verder?

Wanneer je weer volledig bent hersteld en een schadevergoeding hebt ontvangen is de zaak nog niet klaar. Je wilt natuurlijk voorkomen dat dit weer gebeurt of bij iemand anders. We raden aan om goed te kijken wat de werkgever doet om de situaties te verbeteren. Je kunt hierbij hulp inschakelen van arbeidsinspectie om de werkomgeving te komen inspecteren. Er wordt dan uitgebreid gecontroleerd of de werkgever voldoende heeft ingegrepen en de veiligheid van haar werknemers waarborgt.