Vandaag hebben we het over het ontslagrecht. Dit valt onder het arbeidsrecht. Maar wat is dit nu weer? Dit zijn de rechten en plichten die werknemers en werkgevers naar elkaar hebben. In het geval van het ontslagrecht gaat het om alles wat de werkgever en werknemer moeten doen om mijn ontslag rechtsgeldig te kunnen laten voltrekken. In deze blog vertellen we jou meer.

Ontslagrecht in het kort

Wanneer we het hebben over ontslagrecht dan gaat het er over hoe werknemers ontslagen kunnen worden maar ook hoe ze zelf ontslag kunnen nemen. Andersom gaat het over wat de werkgever al dan niet mag doen om een werknemer te ontslaan. Het hangt er helemaal vanaf welke contract een werknemer heeft. Gaat het om een contract voor een jaar, voor onbepaalde tijd of om een vast contract? Dit maakt al heel veel uit. Vaak staat er in het contract al hoe het zit met eventueel ontslag nemen. Veel werkgevers nemen een termijn van twee maanden in het contract op, die de werknemer moet doorwerken voordat het werk gestaakt mag worden. We noemen dit de opzegtermijn. Er zijn een aantal manieren waarop een ontslag zich kan voltrekken:                                                                                                    

  1. Een ontslag met wederzijds goedvinden is een van de makkelijkste manieren om een ontslag te executeren. De werknemer en werkgever zijn het allebei eens met het ontslag. Een opzegtermijn wordt wel of niet gehandhaafd en wellicht is er nog een ontslagvergoeding. Het kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer een medewerker in de nabije toekomst niet als medewerker behouden kan worden vanwege financiële problemen in het bedrijf. 
  1. De ontbinding van de arbeidsovereenkomst valt ook onder de mogelijkheden, deze moet via de kantonrechter ontbonden worden. Deze vorm van ontslag biedt ook de mogelijkheid voor een ontslagvergoeding. Er is na deze procedure bij de kantonrechter geen mogelijkheid tot hoger beroep. Deze procedure is een bijzonder snelle manier om ontslag te krijgen of te geven, alleen wanneer je in het gelijk gesteld wordt natuurlijk.                                                           
  1. Verder is er nog een opzegging van de arbeidsovereenkomst mogelijk. Dit moet aangevraagd worden bij het UWV en er gaat meer tijd overheen. De werkgever doet de aanvraag. Natuurlijk is er ook ontslag op staande voet, deze vorm van ontslag nemen of krijgen gaat buiten eventuele termijnen om. Het is mogelijk ontslag te nemen of te geven wanneer grove schendingen zijn van de ethische en morele normen, afspraken die specifiek in het contract staan, waaronder geweld, bedreiging en diefstal, of andere zaken die de werkverhouding totaal verstoren.

Conclusie

Zaken omtrent het ontslagrecht zijn niet altijd even makkelijk te begrijpen. Daarom raden we  je aan om een advocaat ontslagrecht of jurist op dit vlak in de arm te nemen, hij of zij kan voor jou kijken wat jouw rechten en plichten liggen. Wellicht is er voor jou meer uit een situatie te halen als het gaat om je rechten. Neem contact op met juridischcentrum.com, juridische experts daar kunnen je helpen met deze kwestie. Blijven onze blogs volgen zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste stand van zaken als het gaat om arbeidsrecht en zaken doen. Veel succes!